Кантовий спів Псалмів (Пс.1-5, 43, 45, 97)

15 листопада 2016 0 143

Ноти кантів

farrant_coverdale_f

farrant_coverdale_a-1

Акорди для гітари

2016-11-15_13-48-35

Псалом 1

Блажен муж, що за радою несправедливих не / хо-о-/дить,
і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на си-/-ді-нні /зло-рі-/ків,

та в Законі Господнім його насо-/ло-о-/да,
і про Закон Його вдень та вночі /він роз-/ду-му-/є!

І він буде, як дерево, над водним потоком по /са-дже-/не,
що родить свій плід /сво-є-/час-/но,

і що листя не в’я-/не йо-/го,
і все, що він чинить, /щас-тить-/ся йо-/му!

Не так ті без-/бо-о-/жні,
вони як полова, що вітер її /роз-ві-/ва-/є!

Ось тому то не встоять безбожні /на су-/ді,
ані грішники у /збо-рі /пра-вед-/них,

дорогу бо праведних зна-/є Гос-/подь,
а дорога без-/бож-них /за-ги-/не!

Слава Отцю і /Си-ну/
і Свя-/то-му /Ду-/ху

і нині і /прі-і-/сно
і вові-/ки ві-/ків.А/-мінь.


Псалом 2

Чого то племена бун-/ту-у-/ють,
а народи заду-/му-ють/мар-/не?

Земні царі повстають,  і князі нараджуються /ра-а-/зом
на Господа та на Йо-/го По-/ма-зан-/ця:

Позриваймо ми їхні /кай-да-/ни,
і поскидаймо із себе /їх-ні/ пу-/та!

Але Той, Хто на небесах пробуває посмі-/є-єть-/ся,
Влади-/ка їх /вис-мі-/є!

Він тоді в Своїм гніві промовить /до-о/ них,
і настрашить їх Він у Своїм /пе-ре-/сер-/ді:

Я ж помазав Свого Царя /на Сі-/он,
Свя-/ту го-/ру Сво-/ю.

Я хочу звістити поста-/но-о-/ву:
Промовив /до Ме-/не Гос-/подь:

Ти/ Мій/ Син,
Я сьогодні /Те-бе/ по-ро-/див.

Жадай Ти від /Ме-е-/не,
і дам Я на-/ро-ди/ То-/бі,

як спадщину /Тво-о-/ю,
володіння ж Твоє аж /по кін-/ці зем-/лі!

Ти їх повбиваєш залізним /же-е/злом,
потовчеш їх, як /по-суд/ ган-чар-/ський…

А тепер помудрійте, /ца-а-/рі,
навчіться /ви, суд-/ді зем-/лі:

Служіть Господеві зо /стра-а-/хом,
і радій-/те з трем-/тін-/ням!

Шануйте Сина, щоб Він не роз-/гні-вав-/ся,
і щоб вам не загину-/ти в до-/ро-/зі,

бо гнів Його незабаром за-/па-лить-/ся.
Блаженні усі, хто на Нього на/ді-і-/єть-/ся!


Псалом 3

Господи, як багато моїх /во-/ро-/гів,
як багато стають /про-ти/ ме-/не!

Багато-хто кажуть про ду-/шу мо-/ю:
Йому в Бозі /спа-сін-/ня не-/ма!

Села[1].

Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя,
і мою голову Ти підіймаєш!

Своїм голосом кличу до /Гос-по-/да,
і Він озветься зо святої /Сво-є-/ї го-/ри.

Села.

Я лягаю і сплю, і пробуд-/жу-ю-/ся,
бо Господь підпи-/ра-є/ ме-/не,

і я не побоюсь десяти ти-/сяч лю-/ду,
які проти мене навколо о-/та-бо-/ри-/лись!

Устань же, о /Гос-по-/ди!
Спаси /ме-не,/ Бо-же/ мій,

бо Ти разиш усіх ворогів мо-/їх в що-/ку,
зуби /гріш-ни-/кам кру-/шиш!

Спасіння від /Гос-по-/да,
і над народом Твоїм Твоє бла-/гос-ло-/вен-/ня! Села.

[1] Села – повтор 1 куплету.


Псалом 4

Коли кличу, озвися до мене, Боже правди /мо-/є-/ї,
Ти простір для мене ро-/бив у/ тіс-но-/ті…

Помилуй /ме-е-/не,
і почуй /мо-лит-/ву мо-/ю!

Людські сини, доки слава моя буде гань-/би-и-/тись?
Доки будете марне любити, шу-/ка-ти/ не-прав-/ди?

Села[1].

І знайте, що святого для Себе Господь /від-ді-/лив,
почує Господь, як я кликати /бу-ду/ до Ньо-/го!

Гнівайтеся, та /не грі-/шіть;
на ложах своїх розмишляйте у ваших /сер-цях,/ та й мов-/чіть!

Села.

Жертви правди /при-/нось-/те,
і надій-/тесь на/ Гос-по-/да.

Багато-хто кажуть: Хто нам покаже /до-о-/бро?
Підійми ж на нас, Господи, світ-/ло Сво-/го ли-/ця!

Ти даєш більшу радість у серці моїм, /ніж у/ них,
як помножилося їхнє збіжжя та їхнє -/ви-но/ мо-ло-/де.

У спокої я ляжу, /і зас-/ну,
бо Ти, Господи, єдиний даєш мені /жи-ти/ без-печ-/но!

[1] Села – повтор 1 куплету.


Псалом 5

Почуй, Господи, мову /мо-о-/ю,
стогнання /мо-є/ зро-зу-/мій.

Прислухайсь до голосу зойку мого, о мій Царю та Бо-/же Ти/ мій,
як до Тебе моли-/ти-ся/ бу-/ду!

Ти слухаєш, Господи, ранком /мій го-/лос,
ранком молитися буду до Тебе та /бу-ду/ че-ка-/ти,

бо Бог Ти не той, що несправедливости /хо-о-/че,
зло не буде в Тобі /про-бу-/ва-/ти!

Перед очима Твоїми не втримаються /гуль-тя-/ї,
всіх злочинців /не-на-/ви-диш/ Ти.

Погубиш Ти неправдо-/мо-ов-/ців,
кровожерну й підступну людину /об-ри-/дить Гос-/подь.

А я в ласці великій Твоїй до дому Тво-/го ввій-/ду,
до Храму святого Твого вклоню-/ся в стра-/ху Тво-/їм.

Провадь мене, Господи, в правді Своїй задля моїх /во-ро-/гів,
і вирівняй передо мною /до-ро-/гу Сво-/ю,

бо в їхніх устах нема /пра-ав-/ди,
нутро їхнє при-/но-сить/ не-щас-/тя,
гріб відкритий їхнє /го-о-/рло,
свій язик вони /ро-блять/ гла-день-/ким!

Признай їх за вин-них, /о Бо-/же,
через свої заміри /хай у-/па-/дуть,

за їхні великі злочинства відкинь їх від /Се-е-/бе,
бо вони проти /Те-бе/ бун-ту-/ють!

А всі, хто надію на Тебе складають, хай /ті-шать-/ся,
будуть вічно спі-/ва-т/ во-/ни,

і Ти їх о-/хо-ро-/ниш,
і будуть радіти Тобою, хто любить /Ім’-я/ Тво-/є!

Бо Ти, Господи, благословлятимеш пра-/вед-но-/го,
милістю вкриєш /йо-го/, як щи-/том!


Псалом 43(44)

Боже, своїми ушима ми /чу-у-/ли,
наші батьки нам о-/по-ві-/да-/ли:

велике Ти діло вчинив за /їх-ніх/ днів,
за днів /ста-ро-/дав-/ніх:

Ти вигнав поганів Своєю рукою, а їх /о-са-/див,
понищив народи, а їх /Ти по-/ши-/рив!

Не мечем бо своїм вони землю по-/сі-і-/ли,
їхнє рамено /їм не /по-мог-/ло,

а правиця Твоя та рамено /Тво-о-/є,
та Світло обличчя Твого, бо Ти їх /у-по-/до-/бав!

Ти Сам Цар мій, о /Бо-о-/же,
звели ж про спасін-/ня для/ Я-ко-/ва:

Тобою поб’ємо своїх /во-ро-/гів,
Ім’ям Твоїм будемо топтати пов-/ста-лих /на/ нас,

бо я буду надіятися не на лука /сво-о-/го,
і мій меч не по-/мо-о-/же ме-/ні,

але Ти нас спасеш від противників /на-а-/ших,
і наших ненависників /за-со-/ро-/миш!

Ми хвалимось Богом /що-о-/дня,
і повіки Ім’я /Тво-є/ сла-ви-/мо,

Села[1],

та однак Ти покинув і нас засо-/ро-о-/мив,
і вже не виходиш із наши-/ми війсь-/ка-/ми:

Ти вчинив, що від ворога ми обернулись /на-а-/зад,
а наші ненависники грабували собі /наш ма-/є-/ток…

Ти віддав нас на поїд, немов тих о-/ве-е-/чок, і нас
розпорошив посе-/ред на-/ро-/дів,

Ти за безцін продав /Свій на-/род,
і ціни йому /не по-/біль-/шив!

Ти нас нашим сусідам віддав на зне-/ва-/гу,
на наругу та посміх для на-/ших о-/ко-/лиць,

Ти нас учинив за прислів’я по-/га-а/нам,
і головою хитають на-/ро-ди/ на/ нас…

Передо мною щоденно безчестя /мо-о-/є,
і сором вкриває об-/лич-чя/ мо-/є,

через голос того, хто лає мене й прокли-/на-а-/є,
через воро-/га й месс-/ни-/ка…

Прийшло було все це на нас, та ми не забули про /Те-е-/бе,
й заповіту Твого /не по-/ру-ши-/ли,

не вступилось назад наше /се-ер-/це,
і не відхилився наш крок від Тво-/є-ї/ до-ро-/ги!

Хоч у місце шакалів Ти випхнув /бу-ув/ нас,
і прикрив був нас /смерт-но-/ю тін-/ню,

чи й тоді ми забули Ім’я Бога /на-шо-/го,
і руки свої простягнули до /Бо-га/ чу-жо-/го?

Таж про те Бог довіда-/є-єть-/ся,
бо Він знає та-/є-мно-/сті сер-/ця,

що нас побивають за Тебе що-/де-ен-/но,
пораховано нас, як о-/ве-чок/ жер-тов-/них…

Прокинься ж, для чого Ти, Господи, /спи-и-/иш?
Пробудися, не /ки-дай/ на-завж-/ди!

Для чого обличчя Своє Ти хо-/ва-а-/єш,
забуваєш про нашу недолю та /на-шу/ тіс-но-/ту?

Бо душа наша знижилася аж до по-/ро-/ху,
а живіт наш /при-ліг/ до зем-/лі…

Устань же, о Помоче /на-а-/ша,
і викупи нас через /ми-лість/ Сво-/ю!

[1] Села – повтор 1 куплету.


Псалом 45(46)

Бог для нас охорона та /си-и-/ла,
допомога в недолях, що час-/то трап-/ля-ють-/ся,

тому не лякаємось ми, як трясеться /зе-е-/мля,
і коли гори зсувають-/ся в сер-/це мо-/рів!

Шумлять і киплять Його /во-о-/ди,
через велич Його /трем-тять/ го-/ри.

Села[1].

Річка, відноги її веселять місто /Бо-о-/же,
найсвятіше із місць пробування /Все-виш-/ньо-/го.

Бог серед нього, нехай не хи-/та-єть-/ся,
Бог поможе йому, коли /ра-нок/ нас-та-/не.

Шуміли народи, хиталися /ца-ар-/ства,
а Він голос подав Свій і земля /роз-плив-/ла-/ся.

З нами Господь /Са-ва-/от,
наша твердиня /Бог Я-/ко-/вів.

Села.

Ідіть, оглядайте Госпо/-дні ді-/ла,
які руйнування /вчи-нив/ на зем-/лі!

Аж до краю землі припиняє Він /ві-ій-/ни,
ламає Він лука й то-/ро-щить/ спи-/са,

палить огнем колес-/ни-и-/ці!
Вгамуйтесь та /знай-те,/ що Бог/ Я,

піднесусь між на-/ро-да-/ми,
піднесусь /на зем-/лі-/і!

З нами Господь /Са-ва-/от,
наша твердиня /Бог Я-/ко-/вів!

Села.

[1] Села – повтор 1 куплету.


Псалом 97 (98)

Співайте для Господа пісню /но-о-/ву,
бо Він /чу-да/ вчи/нив!

Йому помогла прави-/ця Йо-/го
та святе /ра-ме-/но Йо-/го.

Спасіння Своє Господь /ви-я-/вив,
перед очима народів відкрив /Сво-ю/прав-/ду.

Пам’ятає Він Якову ми-/лість Сво-/ю,
й Свою вірність для до-/му Із-/ра-ї-/ля.

Бачать всі кінці землі те спасіння, що чи-/нить наш/ Бог.
Уся земле, викли-/куй-те/ Гос-по-/ду,

Покликуйте /ра-діс-/но,
і співай-/те та/ грай/те!

Грайте Господеві на /гу-у-/слах,
на гуслах і /піс-но-/пін/ням,

на сурмах і голосом рогу ви-/кли-куй-/те
перед обличчям  Царя /Цьо-го й/ Гос-по-/да!

Нехай шумить море й усе, що у /ньо-о-/му,
вселенна й /меш-кан-/ці ї-/ї,

ріки хай плещуть в до-/ло-о-/ні,
разом раді-/ють хай /го/ри

перед обличчям Гос-/по-од-/нім,
бо Він землю /су-ди-/ти гря-/де:

Він за справедливістю буде судити все-/ле-е-/нну,
і наро-/ди по/ прав/ді!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

nineteen − nine =

Інші пісні