За шість кілометрів від Кам’янця, в мальовничій долині річки Смотрич розкинулося село Панівці. Воно відоме ще з XVст. і тривалий час належало панам Чермінським, доки, в другій половині XVIст. не перейшло до кам’янецького старости Яна Потоцького. Саме він збудував на скелі над Смотричем оборонний замок, який одразу став відомим на усе Поділля, але не завдяки військовим подіям, а тим, що тут влаштували свій релігійно-освітній осередок представники однієї з протестантських течій – кальвіністи.

пановцы

У другій половині XVII століття в Західній Європі почалась антиреформаторська реакція, яка супроводжувалася гонінням протестантів з боку традиційного католицизму а, отже, і з боку держави. Переслідувані реформатори знаходили притулок у віддалених закутках Польщі. Одним з таких закутків були й Панівці, в яких з дозволу Яна Потоцького облаштувалися кальвіністи – представники однієї з течій протестантства.

У 1590 році кальвіністи збудували між двома південними баштами замку двоповерховий колегіум (вищу школу), нижчу школу і кірху. Двоповерховий будинок по обидва боки надбрамної башти і є колишнім кальвіністським колегіумом. Керівником закладу став Ян Зигрович, магістр філософії Краківського університету.

1338912991_tipographiaЗгодом для потреб кальвіністів та академії Зигрович заснував в Панівцях друкарню. Управителем її запросили друкаря з Вільна Вавжинця (Лавріна) Малаховича, давши йому солідну платню — 4000 злотих на рік.

Скільки було видрукувано книг у Панівцях — сказати важко. На сьогодні відомо лише сім видань 1608 — 1611 років: дві книги латиною та п’ять — польською мовою, більшість із них — твори самого Яна Зигровича. Крім однієї, всі книги релігійного полемічного змісту. Серед них виділяється “Рароромре”чи не найгостріший протипапський памфлет, із виданих в Речі Посполитій. Цей трактат (лютий 1611 року) став не лише останнім панівецьким виданням, але й останнім протестантським твором, надрукованим в Україні у XVII ст.

7fd641ac6b37

Замість південно-західної башти кальвіністи побудували кірху (або «Збор») у вигляді квадратного будинку. Дослідник Поділля Юхим Сіцінський залишив її описання: «Цей будинок за планом квадратовий; на вершку чотиригранник переходив у восьмигранник, укритий низьким пірамідальним восьмигранним дахом. Згори чотиригранника кам’яний різьблений фриз, характерний для XVI ст., з тригліфами й розетками. В стінах тієї кірхи були вставлені мармурові таблиці з написами (10 старозавітних заповідей, символ віри, тощо)». У 1907 році до колишньої кірхи прибудували костел. При чому з кірхи було знято верх до фриза, а сама колишня кірха слугувала вівтарної частиною костелу.

69fda3a81c74

Власник замку Ян Потоцький, який опікувався кальвіністами, загинув у 1611 році під Смоленськом під час Московського походу. Кращі часи для кальвіністів закінчилися. Брати Потоцького, яки були завзятими католиками, заставили вдову Яна Потоцького вигнати кальвіністів з Панівців. Кам’янецькі єзуїти закрили кірху, колегіум і друкарню, експропріювали все майно, а всі видання друкарні наказали спалити, як «єретичні». Спалення книг відбувалося урочисто у присутності ката на майдані Ринок в Кам’янці. Ось як описує процес спалення кальвіністської літератури професор Жукович (хрестоматія «Чтеніе» 1910 року):
«Палили книжки в урочистій обстанові, з участю ката, то-що, за давніх часів не тільки в Кам’янці, а й по инших містах. Року 1757 в Кам’янці після диспутів жидів-талмудистів і франкістів, за постановою католицького біскупа спалено на Кам’янецькій ратушній площі багато (близько 1000) примірників талмудів. 1627 р. в Люблині, за ухвалою тамтешнього трибуналу, кат на міському майдані під побудованою ad hoc шибеницею спалив книгу видану Болострашицьким: Heraklit albo о proznosci; під цей час дзвонено в дзвони».

В радянські часи в колишньому колегіумі розмістили сільський будинок культури, а з часів незалежності замкові споруди разом з колишньою кірхою займає сільська рада та інші сільські установи.

c99fa8314f79